Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Romotop

Τσέχικα τζάκια με υψηλή απόδοση,αισθητική και ανταγωνιστική τιμή.

Με αποδόσεις 18 KW για επιφάνειες εώς 120 τ.μ.

Romotop KV
Romotop KV
Ισχύς15-18 KW
Απόδοση82 %
Επιφάνεια θερ.90 εώς 120 m2
Πιστοποιήσεις
τζάκια Ζαχαρόπουλος πιστοποιήσεις