Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Εγγύησεις & Πιστοποιησεις

Εγγύησεις & Πιστοποιησεις

Όταν αγοράζετε ένα προιόν εμάς σας παρέχουμε πιστοποιητικά με τις μεγαλύτερες                             εγγυήσεις και σύμφωνα με τους αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Όλα τα προιόντα μας είναι φιλικά πρός το περιβάλλον και τηρούν τις προδιαγραφές                           σχετικά με τις εκπομπές στο περιβάλλον..

Όλα τα παρακάτώ πιστοποιητικά-σήματα έχουν ληφθεί χάρη στη συνεχή έρευνα                                         απο εμάς και τους συνεργάτες μας.

Τα προιόντα δοκιμάζονται και ελέγχονται πρίν την πώληση και χρησιμοποιήση τους.


Παρακάτω σας παραθέτουμε τις πιστοποιήσεις τών προιόντων μας.


Πιστοποίηση DIN

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα.

 

Πιστοποιηση CE

Πιστοποιητικό Συμμόρφωση σύμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα

 

Πιστοποιηση SINTEF

Νορβηγική Πιστοποίηση που δείχνει οτι το προιόν πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών στο πλαίσιο του νόμου και σχεδιασμού Κτιρίων με τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα.

 

Πιστοπιήση VKF

Ελβετικη Πιστοποιήση απο φορέα για την συμμόρφωση τών προιόντων για την αποφυγή

βλάβης και πυρκαγιάς.Πυροπροστασία.

 

Πιστοποιήση TUV

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την ποιότητα των προϊόντων και τη συμμόρφωση με τα

ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14785 - EN13240.

 

Πιστοποίηση FLAMME VERTE

Γαλλική πιστοποίηση που διαβεβαιώνει ότι τα προιόντα είναι φιλικά πρός το περιβάλλον

με χαμηλή εκπομπη σωματιδίων.Πράσινη φλόγα

Πιστοποιήσεις
τζάκια Ζαχαρόπουλος πιστοποιήσεις