Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Θέρμανση με νερό

Θέρμανση με νερό

Ομοιόμορφη θέρμανση σε κάθε δωμάτιο.

Με ένα τζάκι καλοριφέρ μπορείτε να θερμάνετε μια ολόκληρη κατοικία,                                             ακόμη και με περισσότερους από έναν όροφους (μέχρι 330 m2), και να παράγετε                                     ζεστό νερό για οικιακή χρήση, όπως με ένα κανονικό λέβητα αερίου ή πετρελαίου.                                  

Τα τζάκια καλοριφέρ μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα υπάρχον σύστημα θέρμανσης,                             με θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδιο σύστημα και να συνδεθούν παράλληλα και με άλλες                       πηγές θερμότητας, όπως, ηλιακούς συλλέκτες και άλλους λέβητες (αερίου η πετρελαίου).                                                     

Συνοδεύονται με υδραυλικά κιτ που περιλαμβάνουν ολα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα                 για σωστή εγκατάσταση και λειτουργία.

Θερμανση και ζεστό νερό χρήσης ομοιόμορφα σε όλη την κατοικία.

Πιστοποιήσεις
τζάκια Ζαχαρόπουλος πιστοποιήσεις